Jan 14

git flow 不指定

bkkkd , 17:43 , 网摘 » 软件应用 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(3396) , Via 本站原创 | |
git flow是什么?
不重要,重要的是他解决了流程的问题。保证了发开和发布版本的同步。
这个图应该能看懂。不懂多看几次
点击在新窗口中浏览此图片
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]