Feb 24

拜年 晴

bkkkd , 00:23 , 有感而发 , 评论(4) , 引用(0) , 阅读(4769) , Via 本站原创 | |
今日去佐同老师拜年
都唔知点讲好
今年都系每年来咖个几个
多佐一两个比较小来咖

真系服了人渣
不过他都算系咁了
通知佐咁多人
但系每次都通知唔齐

中午去佐老钟度拜年
他个样真系一点都冇变
变咖好似只有我地
不过感觉他已经唔系以前咖住家好男人
因为之前几年来,
我地去到时都系他煮野俾我地吃
但今年竟然变佐师母去煮
可能我多心了

其它人咖样就变化唔大
只是大部分人都差唔多要出来实习
准备毕业了
唉~~~
咁快又四年了

不过哋同学比以前更钟意打麻将
酒量更好
吃咖野更小
结果浪费了好多吃物

四点几我地再次计划去吴老师屋企拜年
不过去得真系急
搞到她咩都冇准备
结果出去吃饭
由我同别一个同学请。

吃完饭之后就各自归家
小生 Email Homepage
February 24, 2007 16:21
咩意思呀??
Ella
February 24, 2007 13:04
uplook 无视。。。。
小生 Email Homepage
February 24, 2007 08:28
grin
今日太累了
Ella
February 24, 2007 00:41
嗯,很流水!
分页: 1/1 第一页 1 最后页
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]