Dec 9

今日有朋友结婚,去做佐兄弟 不指定

bkkkd , 23:53 , 有感而发 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(4004) , Via 本站原创 | |

今日有个同村兼小学,中学咖朋友结婚,

我去做佐兄弟

今次总算是我咖第一次做兄弟。

其它做兄弟都唔算系咩事

不过最奇怪咖地方系,向个度咖有地画面系,我向梦中梦见过咖

其它呢欠已经唔算第一次

早咖唔讲,向我刚入公司咖时候,

我就发觉有部分画面系我见过咖

最近又出现我向公司咖画面

但是今日咖画面实在太真了

而且好连续

最重要咖系我从未去过他间新屋,但系我对他房间咖布局竟然系一模一样。

真没有想到

但系我好怕见到梦中咖情景

我向好细个以前都梦见过一D未发生过咖事

但系我觉得唔知点算。

因为我唔明白我点解会见到咁样咖事情

真得不明白

发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]