Apr 6

主动权 不指定

bkkkd , 23:01 , 有感而发 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(2661) , Via 本站原创 | |
所谓咖主动权,就系自己主动去做某一件事,从而得到咖权利,
广东话中咖头啖汤也是同样咖意思

呢个道理我系明白,但系向平时做时事,却做唔到想先一步,
或者唔只我,好多人都系一样
都系向其它咖推动下做事

好少会去想为什么要甘样做?还有冇其它方法呢?

人都系有懒性咖,可以唔系自己去唸咖就唔去唸,
其它人要求点样做,就点样做
但系如果系由其它人安排你点做,就有可能令到自己处于失利咖位置,
好正常,因为我咖问题,唔会被当成系主要问题。

有哋时间确实唔可以懒,
特别向竞争咖社会
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]