Feb 27

今日有三个新同事 不指定

bkkkd , 13:03 , 有感而发 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(2511) , Via 本站原创 | |

今日来佐三个新同事

两个设计一个绘图

应该系另一个设计组了

以后唔知会点样呢?

发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]